Tüketici Mahkemesi

Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyeti: Tüketicilerin satın aldıkları mal ya da hizmetlerin kusurlu olması durumunda öncelikle konuyu aldıkları mal ya da hizmetleri sağlayan satıcı ile görüşmeleri gerekmektedir. Eğer sorun karşılıklı çözülemiyorsa ve gerekli yükümlülükler yerine getirilmiyorsa o halde firma yetkilileri ile bir görüşme yapılması faydalı olacaktır. Yapılacak olan bu görüşmede tüketiciler yasal haklarını bildiklerini ve seçimlilik haklarını belirtmelidir. Seçimlilik hakkı; malın iadesi, malın yenisi ile değişimi, malın tamiri ya da malın kusuru kadar değerinden indirim yapılmasıdır. Bu görüşmeden de olumlu sonuç alınamıyorsa o halde malın ya da hizmetin satın alındığı yerde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine, Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmalıdır. Peki Tüketici Mahkemesi nerede?

Tüketici Hakem Heyetleri, bağlı bulunan il Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri’ndedir. İlçeler de ise Kaymakamlık binalarındadır. Ülkemizde 81 Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde 851 adet Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunur. Öncelikle tüketiciler şunun bilincinde olmalıdır; zarar gördüğünüz mal ya da hizmet alımlarında haklarını aramamaları sadece kişisel zarara uğrama değil aynı zamanda tüketiciye karşı sorumluluklarını getirmeyen firmaların başka müşterilerini de zarara ya da mağduriyete uğramalarına sebep olur. Bu nedenle böyle durumlarda muhakkak gerekli kurumlara başvurulmalıdır. Tüketiciler bu durumda nereye başvurmalı, hangi Tüketici Mahkemesine başvurmalı ve Tüketici Mahkemesi nerede? Bu soruların yanıtları şöyledir; tüketicinin satın aldığı mal ya da hizmetin niteliği, değeri 1.191 TL ve altında bir tutarda ise öncelikle zorunlu olarak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvuru yapılmalıdır. Heyetin aldığı karar bağlayıcıdır ve alınan kararı satıcı yerine getirmez ise tüketici İcra Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.

Tüketici Mahkemesi nerede? Bu soruyla beraber şunu belirtmekte fayda vardır. Hakem Heyeti’nin aldığı karar tüketicinin aleyhine işlemiş ise tüketici Tüketici Mahkemesi’ne 15 gün içerisinde itiraz edebilir. Tüketici hakları ve davaları.

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği
Tüketici Mahkemesi
Sayın Başkanlığı’na
Veya
Asliye Ticaret Mahkemesine : Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde
Veya
Asli Hukuk Mahkemesine : Asliye Ticaret Mahkemesi olmayan yerlerde
Sayın Başkanlığı’na

Şikayet Eden : Tüketicinin adı soyadı ve adresi
Şikayet Edilen : Malın ya da hizmetin alındığı kurumun ticaret ünvanı ve adresi ya da mal ya da hizmet alınan kişi adı soyadı ve adresi
Şikayet Konusu: Satın alınan mal yada hizmetin ayıbı
Olaylar: Mal ya da hizmet aldığınız kurumda ayıplı mal bildiriminden sonra yaşanan olaylardır. Örneğin ürünün ayıbı bildirildikten sonra ürünle ilgili yapılan işler ya da yapılması gereken fakat yapılmamış işlerdir.
Hukuki Sebep : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

Deliller : Burada ürünle ya da hizmetle ilgili ne kadar evrak var ise sunulmalıdır. Fatura, garanti belgesi, kullanma kılavuzu, yetkili servislerden alınan fişler, firma ya da sorumlu kişiyle yapılan yazışmalardır.
Netice-i Talep: Burada şu yazılmalıdır, belirttiğim nedenlerden dolayı ödenen bedelin iade edilmesi, ayıp tutarında indirim, ayıbın giderilmesi, kusurlu hizmetten dolayı yaşanan zararın tanzimi, gibi. Bu haklar tüketicinin kanunda belirtilen seçimlilik haklarıdır. Bu maddelerden hangisini tüketici talep ediyorsa onu belirtmelidir. İki madde duruma uygunluğu belirtilerek de seçilebilir. Örneğin alınan bir hizmetin bedeli iade istenerek bu hizmet karşılında fazladan zarara uğranmış ise bu da talep edilebilir. En sonunda istek belirtilir ve talep ederim denilerek tarih atılır.
Ad Soyad
………………. İmza
Tüketici Mahkemesi dilekçe örneği hazırlanma şekli budur. Başka bir eklenti bilgiye ihtiyaç yoktur. Ayrıca hazırlanan Tüketici Mahkemesi dilekçe örneğine belirtilen fatura evrakları da eklenir. Bu başvuru dilekçesi aynı zaman da Hakem heyetine başvuru içinde kullanılabilir. Hakem heyetine yapılan başvurular en geç 3 ay içinde sonuçlanır. Karar alındıktan sonraki beş gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilmektedir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları tarafları ve sonuçları illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri‘nde ilçelerde ise Kaymakamlık duyurularının bulunduğu panolarda aylık olarak ilan edilmektedir. Tüketici Mahkemesi dilekçe örneği.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>